1. Het opzetten en in stand houden en verbeteren structuur en organisatie VSV 

Als Federatie werken we aan praktische handleidingen en toepassingen voor hun leden.

Dit is een dynamische pagina waar we producten die wij maken beschikbaar stellen aan alle VSV's. Dit is dus een dynamische pagina. Suggesties voor nieuw te ontwikkelen producten kunnen worden doorgegeven via de mail of via de regio-coördinator. 

 

Profielen voor ondersteuning van het VSV

Aanvraagformulier Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders

a2 Handreiking voor het doorlopen keuzeproces voor het type besluitvorming binnen VSV obv gelijkwaardigheid

a3 Handreiking voor het formaliseren VSV en doorlopen keuzeproces voor best passende organsiatievorm (en/of rechtspersoon) voor het VSV incl. aansprakelijkheid

a5 Handreiking Uniforme praktische formats van VSV bestuurdersprofielen tbv organisatieontwikkeling en good governance