Nieuwsbrief Februari 2019 (agenda ALV + landelijke bijeenkomst 29 maart 2019)