2017 December Persbericht Landelijke Federatie van Verloskundige Samenwerkingsverbanden een feit!

Landelijke Federatie van Verloskundige Samenwerkingsverbanden een feit!

Op 20 december is de federatie opgericht die de belangen van alle Verloskundige Samenwerkings- Verbanden (VSV’s) in Nederland zal gaan behartigen. Tot op heden bestond er geen landelijke vertegenwoordiging van deze multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Met de oprichting van de Federatie van VSV’s is dit nu wel het geval.

VSV’s worden steeds meer het aanspreekpunt voor het organiseren van de regionale geboortezorg, waardoor er ook meer eisen aan de VSV’s worden gesteld. Voorbeelden zijn de implementatie van de Zorgstandaard en het aanleveren van informatie aan IGZ. Naast vertegenwoordiging en belangenbehartiging bij hiervoor genoemde ontwikkelingen, bevordert de nieuwe Federatie van VSV’s ook evaluatie, onderzoek en ontwikkeling in de geboortezorg.

De Federatie van VSV’s richt zich bovendien op actieve coördinatie van ontwikkeling en invoering van wet- en regelgeving voor VSV’s. Ook ervoor waken dat de VSV’s nog meer werk naar zich toegeschoven krijgen zonder enige financiële of andersoortige compensatie, ziet de Federatie als een van haar belangrijke taken. Het bestuur van de Federatie bestaat uit Eric Hallensleben en Martien Kroeze (VSV In Zwang), Carolien Slager (VSV ZW-Drenthe), Veronique Bekendam-Pardoel (VSV Rondom Zwanger).

Sinds het advies van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte in 2010 om per regio een verloskundig samenwerkingsverband (VSV) op te richten, is er veel gebeurd. Er zijn zo’n 75 VSV’s in Nederland, waar nu multidisciplinair wordt samengewerkt door eerstelijnsverloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en ziekenhuizen. Dankzij deze samenwerking is de zorg voor zwangeren de afgelopen jaren flink verbeterd.

Met de oprichting van een landelijke belangenbehartiger van de VSV’s wordt een belangrijke vervolgstap gezet in de verdere professionalisering van deze VSV’s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Eric Hallensleben
Voorzitter Federatie van VSV’s
06-20 36 62 94

info@federatievsv.nl

www.federatievsv.nl