2018 Mei Ontwikkelingen patienten-ervarings-enquete

Onderstaand een beschrijving van de ontwikkelingen rondom de patiënten-ervarings-enquete (in een notendop). 

  • Het bestuur van de Federatie is met de heldere opdracht van de VSV’s naar het Zorginstituut Nederland (ZiN) zijn gegaan.  ("Er is op 16 maart 2018 unaniem aan het bestuur gevraagd om met het ZiN te gaan praten over de NPS. Alle aanwezige besturen vonden dat dit instrument VSV's niets biedt om de zorg in in een VSV te verbeteren en het dus niet past om er €100.000, - aan uit te geven.")
  • De Federatie heeft met andere landelijke geboortezorgpartijen een brief geschreven aan het ZiN met daarin het verzoek de NPS te laten vervallen en slechts één erkende cliëntervaringslijst verplicht te stellen. 
  • Het ZiN heeft op 19 april 2018 via een  formele reactie laten weten dat ze vasthoudt aan het geldende wettelijke kader waarin relevante cliëntervaringsinformatie over het jaar 2018 beschikbaar dient te komen. Vervanging of wijziging van een meetinstrument voor deze clientervaringsinformatie kan ingediend worden vóór 1 juni 2018. Concreet betekent dit dat het ZiN formeel niet akkoord is met het helemaal niet uitvragen van patiëntervaringen via de NPS tenzij ze voor 1 juni 2018 een door alle partijen ingediend tegenvoorstel ontvangt dat voldoet aan dezelfde vereisten.
  • Sinds maart 2018 is de Federatie samen met de andere relevante partijen druk bezig om te komen tot een zinvollere patiënten-ervarings-enquete. Deze dienen we voor 1 juni gereed te hebben! Verdere berichtgeving hierover volgt z.s.m., maar we horen graag van u indien u concrete suggesties heeft.