Over Ons

De Federatie van VSV’s is een vereniging van, voor én door VSV's. Besluitvorming in de vereniging vindt op sociocratische wijze plaats door de leden, de VSV's. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

Bij de oprichting van de vereniging (1e ALV d.d. 16 maart 2018) zijn - op verzoek van de leden - de kwartiermakers van de Federatie van VSV's i.o. officieel benoemt als eerste bestuur van de vereniging. Met de toetreding van Marlies Kluiters (per 1 mei 2018) is het bestuur van de Federatie van VSV's voltallig.  

 

Het bestuur van de Federatie van VSV's bestaat uit:

Dr. Eric Hallensleben, Gynaecoloog GHZ

Voorzitter

 

 

 

Martien Kroeze MBA Ing., partner Impology

Secretaris 

 

 

Dita Treur, manager kraamzorg RST zorg

Bestuurslid

 

 

Rob Hardeman, operationeel manager Anna Paviljoen & polikliniek verloskunde bij OLVG-Oost 

Penningmeester

 

 

Marlies Kluiters, verloskundige regio Eindhoven

Bestuurslid