Over Ons

De Federatie van VSV’s is een vereniging van, voor én door VSV's. Besluitvorming in de vereniging vindt op sociocratische wijze plaats door de leden, de VSV's. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

Bij de oprichting van de vereniging (1e ALV d.d. 16 maart 2018) zijn - op verzoek van de leden - de kwartiermakers van de Federatie van VSV's officieel benoemt als eerste bestuur van de vereniging. Per 10 maart 2023 is de samenstelling van het bestuur als volgt. 

 

Het (Dagelijks) Bestuur van de Federatie van VSV's bestaat uit:

 

Marije Droogendijk - Voorzitter

Klinisch verloskundige en adviseur geboortezorg 
Aandachtsgebieden: Organisatie integrale geboortezorg, capaciteit, ICT

 

Martien Kroeze MBA Ing. - Secretaris

snr. adviseur en partner adviesbureau gezondheidszorg (Impology)
Aandachtsgebieden: Organisatie van zorg, financiën, governance, Kansrijke Start 

 

Marlies Kluiters - Penningmeester

Verloskundige regio Eindhoven
Aandachtsgebieden: Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, sociocratisch leiden

 

Eric Hallensleben - Dagelijks bestuur

Gepensioneerd gynaecoloog,
Aandachtsgebieden: Expertgroep Eenheid van Taal Perined, kwaliteitscycli, Sociocratie

 

Leonie van Rheenen - Flach - aspirantlid Dagelijks bestuur

Gynaecoloog, 
Aandachtsgebieden: Verloskunde, POP / zwangeren in een kwetsbare situatie, Kansrijke Start

 

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund en gevoed door het algemeen bestuur, dit bestaat uit:

Anja van Vloten - Bakker

Manager zorg & bedrijfsvoering Thema Vrouw, Moeder en Kind | Thema Ouderen en Hersenen, Ziekenhuis Gelderse Vallei regio Ede
Aandachtsgebieden: cliëntenparticipatie

 

Ingrid van der Veen 

Gynaecoloog Treant Zorggroep regio Emmen

 

 

Lian Siebelt

Verloskundige en Ketenregisseur & Regiocoördinator Geboortezorg regio Dordrecht
Aandachtsgebieden: capaciteit, kansrijke start , integrale geboortezorg in een VSV

 

 

Sandra Raaijmakers - Simons MSc 

Physician assistant - Klinisch verloskundige OLVG Amsterdam
Aandachtsgebieden: Kwaliteitscyclus in het VSV

 

 

Babette Peeters

Zelfstandig adviseur Geboortezorg, Coördinator Geboortezorg consortium Limburg
Aandachtsgebieden: cliëntenparticipatie, wetenschappelijk onderzoek in VSV