Over Ons

De Federatie van VSV’s is een vereniging van, voor én door VSV's. Besluitvorming in de vereniging vindt op sociocratische wijze plaats door de leden, de VSV's. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

Per 1 mei wordt het dagelijks bestuur ondersteunt door een klein bureau met experts. Hieronder is te zien wie er momenteel zich inzetten voor de VSV's en hun federatie. 

 

Het (Dagelijks) Bestuur bestaat uit:

 

Marije Droogendijk - Voorzitter en bureau-coördinator 

Klinisch verloskundige en adviseur geboortezorg 
Aandachtsgebieden: Organisatie integrale geboortezorg, capaciteit, ICT

 

Martien Kroeze MBA Ing. - Penningmeester

snr. adviseur en partner adviesbureau gezondheidszorg (Impology)
Aandachtsgebieden: Organisatie van zorg, financiën, governance, Kansrijke Start 

 

Marlies Kluiters - Dagelijks bestuur

Verloskundige regio Eindhoven
Aandachtsgebieden: Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, sociocratisch leiden

 

Leonie van Rheenen - Flach - Dagelijks bestuur

Gynaecoloog, 
Aandachtsgebieden: Verloskunde, POP / zwangeren in een kwetsbare situatie, Kansrijke Start

Michelle Westerhuis - Aspirantlid Dagelijks bestuur

Gynaecoloog

Monique Klerkx - Aspirantlid Dagelijks bestuur

Eerstelijns verloskundige 

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door een klein bureau met experts, te weten: Annelies de Vries - Landelijk coördinator
Expertise: VSV-basiskader en ZonMw-subsidieprogramma

 

Lian Siebelt
Ketenregisseur & Regiocoördinator Geboortezorg regio Dordrecht
Expertise: capaciteit, kansrijke start 

 

 

Sandra Raaijmakers - Simons MSc 

Physician assistant - Klinisch verloskundige
Aandachtsgebieden: Kwaliteitscyclus en dataregistratie

 

Verder worden wij ondersteund door een aantal regio-coördinatoren, meer info over hen is hier te vinden.