Vacatures

Subsidie VSV's

Na het gezamenlijk en bestuurlijk vaststellen van het VSV Basiskader in 2023 is er ook een traject in gang gezet om te komen tot duurzame bekostiging van VSV's. In dit werken we op dit moment met het NRCG, CPZ en ZonMW aan het (subsidie-)stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s). Doel van dit stimuleringsprogramma is om VSV’s (en IGO’s) te helpen met het implementeren van de verantwoordelijkheden en taken uit het basiskader. 

De Federatie is namens alle VSV's nauw betrokken bij het voorbereiden van de subsidieoproep, een belangrijke doel dat we hierbij willen realiseren is het zo eenvoudig en helder maken van de aanvraagprocedure. Over het verloop en ontwikkelingen van dit proces informeren we VSV's separaat, zo spoedig mogelijk. De subisidieperiode betreft '24 - '26, het doel is dat er vanaf januari 2027 structurele bekostiging beschikbaar is voor VSV's.

 

VACATURES​​​​​​​

 

Lid Dagelijks Bestuur
Er is een vacature voor dagelijks bestuurslid, omdat we dit graag met vier personen willen inrichten. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van het profiel van Lid Dagelijks Bestuur. 

 

Raad van Advies 
Afgelopen jaar hebben we met de VSV's besproken dat we de organsiatiestructuur van de Federatie willen doorontwikkelen van een algemeen bestuur naar een Raad van Advies. Voor deze nieuwe rol zoeken we we vijf nieuwe leden voor de Raad van Advies. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van lid van de Raad van Advies.