Toelichting subsidieprogramma

 
Op deze pagina geven we toelichting op het basiskader voor VSV's en de uitwerking hiervan in het subsidieprogramma 'Versterking verloskundig samenwerkingsverbanden’ 
 

Na het gezamenlijk en bestuurlijk vaststellen van het VSV Basiskader in 2023 door de landelijke partijen in de geboortezorg in 2023, volgt nu de vervolgstap van implementatie door de VSV’s.  

Op 29 april 2024 wordt de subsidieoproep van ZonMw opengesteld. De afgelopen maanden hebben de partijen Federatie van VSV’s, CPZ en het NRCG samen met ZonMw en het ministerie van VWS gewerkt aan de inrichting van het subsidieprogramma.  

Alle VSV’s kunnen subsidie aanvragen, het zijn van een juridische entiteit is geen voorwaarde, het VSV kan dan één van de organisaties als penvoeder aanwijzen. 

De meest actuele informatie is te vinden op de ZonMw-programmapagina. Hier is ook een Q&A beschreven, die dynamisch is en regelmatig wordt aangepast. 

Om de resultaten van het programma duurzaam te kunnen borgen, wordt parallel gekeken naar een structurele bekostiging voor de taken en verantwoordelijkheden van een VSV na dit programma. VWS zal samen met de NZa en het Zorginstituut in de looptijd van het programma de mogelijkheden verkennen en uitwerken hoe een VSV bekostigd kan worden voor het coördinerende werk ter ondersteuning van integrale zorgverlening. Het doel is dat na 2026 hiervoor structurele bekostiging mogelijk is voor VSV’s.

Het stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) ondersteunt VSV’s bij het implementeren van de verantwoordelijkheden en taken zoals beschreven in het basiskader. Het programma wordt uitgevoerd door ZonMw in nauwe samenwerking met de Federatie van VSV’s, het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) en het College Perinatale Zorg (CPZ). De VSV’s worden in de regio ondersteund door coördinatoren van het NRCG en de Federatie van VSV’s. Zij maken daarbij gebruik van kennis, informatie en instrumenten van de programmapartners.
​​​​​​​We werken de pagina voortdurend bij, feedback of vragen kunnen worden gemaild naar; info@federatievsv.nl