Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Federatie van VSV's

Uitgangspunten van de Federatie van VSV's bij de omgang met persoonsgegevens

 • De Federatie van VSV's, vereniging van van verloskundig samenwerkingsverbanden (VSV's), gaat zorgvuldig om met toevertrouwde persoonsgegevens. De Federatie van VSV's werkt volgens de principes van dataminimalisatie. Dat wil zeggen dat de Federatie van VSV's niet meer persoonsgegevens verzamelt en verwerkt dan nodig is voor de doelen waarvoor ze gebruikt worden.
 • De Federatie van VSV's gebruikt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, anders dan in dit privacy statement gemeld.
 • De Federatie van VSV's verwijdert persoonsgegevens uit systemen zodra ze niet meer nodig zijn, behalve in het geval van archivering. Op verzoek zullen persoonsgegevens worden verwijderd, behoudens wettelijke verplichtingen tot bewaren van gegevens.
 • De Federatie van VSV's draagt zorg voor up-to-date en up-to-standard beveiliging van persoonsgegevens en vereist dat ook van leveranciers. Van leveranciers wordt vereist dat ze aantoonbaar voldoen aan de eisen van de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt, onder meer, voor de programma’s MailChimp voor het versturen van Nieuwsbrieven en aankondigingen van bijeenkomsten en SurveyMonkey voor het aanmelden bij bijeenkomsten en het uitvoeren van enquêtes.

Ledenadministratie

 • De Federatie van VSV's legt een beperkt aantal gegevens van de leden (VSV's) vast in haar leden-administratie. In de ledenadministratie worden ook gegevens vastgelegd over bestuurders en van leden. Deze gegevens zijn door het lid zelf aangemeld (naam, functie en organisatie, contactgegevens). Deze gegevens worden louter gebruikt voor verenigingsgebonden activiteiten.
 • Periodiek stuurt de Federatie van VSV's met behulp van MailChimp een nieuwsbericht naar iig de bestuurders van leden. Voor andere deelnemers van VSV's staat het vrij om zich ook aan te melden voor algemene nieuwsbrieven.

Financiële administratie

 • De Federatie van VSV's legt contactgegevens van zijn leden vast ten behoeve van de financiële adminstratie. In de financiële administratie van de Federatie van VSV's worden uitsluitend de wettelijk vereiste gegevens vastgelegd. 

Website Federatie van VSV's (www.federatievsv.nl)

 • Op de website van de Federatie van VSV's worden geen persoonsgegevens vastgelegd.
 • Indien leden ervoor kiezen een afgesloten ledenplatform van de Federatie van VSV's voor leden in te richten zullen alleen bestuurders de Federatie van VSV's toegang hebben tot gegevens van dit platform. 
  • Aan de hand van login-gegevens wordt geverifieerd of iemand bij of voor een lid werkzaam is. Om de onderlinge contacten tussen leden te vergemakkelijken stellen we voor de aangemelde personen onder ‘wie is wie’ zichtbaar te maken.
  • Er zullen geen trackers of cookies worden gebruikt. Wel worden gebruiksstatistieken bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt om het ledenplatform beter te laten functioneren.

Nieuwsbrief
De Federatie van VSV's verzendt periodiek een Nieuwsbrief naar leden en relaties. De Nieuwsbrief wordt alleen verstuurd op verzoek. Van de ontvangers worden alleen naam, functie, organisatie en e-mailadres vastgelegd. De Nieuwsbrief wordt met behulp van MailChimp verstuurd.

Functionaris voor de Gegevensbescherming
De Federatie van VSV's heeft geen functionaris voor de gegevensbescherming omdat beperkt (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt.

Tot slot
Mocht u het niet eens zijn met bovenstaande privacy statement van de Federatie van VSV's, of een vraag of klacht hebben over de omgang met persoonsgegevens, dan verzoeken we u deze per e-mail te versturen aan info@federatievsv.nl.

 

Federatie van VSV's
Ronsseweg 3b,
2803 ZA Gouda