Home

Wat doet de Federatie van VSV’s voor u?

De Federatie van VSV’s is bedoeld als verbindende factor tussen de circa 72 VSV’s die allen bezig zijn om zo goed mogelijk verloskundige zorg in hun regio te verzorgen. Zij behartigt uw belangen en creëert een sterke positie voor de VSV’s. De beste garantie voor optimale geboorte zorg is immers een sterk VSV! Het is belangrijk dat de randvoorwaarden voor de VSV’s optimaal zijn. Zo kunnen zij zich immers bezighouden met hun kerntaak: Het leveren van goede geboortezorg.

 

Kwaliteit

We streven als Federatie naar een eenduidige landelijke evaluatie van de zorg. Zo immers kunnen wij ons eigen VSV vergelijken met anderen, en daar waar wij als VSV het minder doen, analyseren waardoor dit komt en vervolgens te verbeteren. Hiervoor is het noodzakelijk dat zo veel als mogelijk is de informatie uit de bestaande bronsystemen wordt gehaald (eenmalig registreren aan de bron). Ook de diverse instrumenten die ontwikkeld worden om de zorg te evalueren dienen zodanig te zijn dat zij onderlinge vergelijking mogelijk maken en dat dit geen werkdrukverhoging bij de VSV’s geeft.

 

Wetenschap

De Federatie streeft ernaar dat er meer onderzoek wordt gedaan in de Verloskunde waarbij het VSV als uitgangspunt wordt genomen en de hele keten is betrokken. Hiervoor zullen de diverse partijen veel meer hun wetenschappelijke krachten moeten bundelen.

 

Privacy

De huidige privacy regels alsmede de Europese wetgeving zijn ingewikkeld en vereisen een landelijke coördinatie. Het is niet efficiënt voor VSV’s hierin individueel voldoende kennis te vergaren om dit op verantwoorde wijze in te voeren. De Federatie streeft ernaar om dit op landelijk niveau op te lossen en werkt aan een privacy folder voor alle VSV’s. Bij deze aanpak is het van belang dat ICT-systemen kunnen voldoen aan de eisen. Maar ook de logistiek en coördinatie van het dataverkeer moet geregeld worden en ook hier ligt een belangrijke taak voor de Federatie. Het streven is om onnodig werk bij de VSV’s weg te houden en landelijke oplossingen aan te dragen die voor ieder VSV makkelijk zijn te implementeren.

 

Belangenbehartiging

Omdat tot op heden de VSV’s in geen enkel gremium officieel zijn vertegenwoordigd, maar wel worden aangesproken op alle bovengenoemde punten, is het noodzakelijk dat het belang van alle VSV’s in de diverse werkgroepen commissies en overleggen, wordt behartigd. Met name ervoor waken dat de VSV’s nog meer werk naar zich toegeschoven krijgen zonder enige financiële of andersoortige compensatie, ziet de Federatie als een van haar belangrijke taken.

Wij hopen dat u zich in deze doelstellingen kunt vinden en staan vanzelfsprekend open voor uw behoeften en wensen. Om dit belangrijke werk te kunnen doen hebben wij een bestuur samengesteld waarvan de leden enerzijds goede contacten hebben met alle partijen betrokken bij de zorg en anderzijds direct uit het werkveld komen en actief zijn in VSV’s zodat er vanuit eigen ervaring kan worden gewerkt.

Met vriendelijke groeten,

 

Eric Hallensleben 

Voorzitter Federatie van VSV’s, namens het hele bestuur