Ondersteuning en contactpersonen

De regio-coördinatoren van de Consortia (NRCG) en de Federatie van VSV’s bieden  ondersteuning, zij vullen elkaar aan op de verschillende aspecten die bij dit programma komen kijken. 

De coördinatoren van beide organisaties begeleiden de VSV’s bij het bijhouden van de voortgang (monitoring) en evaluatie van de te ontwikkelen bouwstenen. Tevens leggen zij de verbinding tussen de VSV’s en de regio’s bij het delen van kennis en kunde en de borging hiervan. Hierbij maken zij zoveel mogelijk gebruik van reeds bestaande kennis. 

De coördinatoren van de Consortia ondersteunen de VSV’s bij het vormgeven van de subsidieaanvragen. 

 

Voor de indeling in regio’s wordt de NRCG-consortium indeling aangehouden; 

In regio Leiden en Zwolle/Overijssel wordt gewerkt aan oprichting van een regionaal consortium. 

 

In mei zijn ook de coördinatoren vanuit de Federatie gestart, hieronder zijn hun namen en mailadressen te vinden.